2007-2013 m. projektai

« Atgal

IXB Koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-011
Projekto pavadinimas: IXB Koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba
Projekto veiklos: Rangos darbai, techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 - 2015 metai

 

Projektas „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba" atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu 692, nuostatas.

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3-759 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Vilniaus aplinkkelio modernizacijos projekto tikslas yra panaikinti aplinkkelio silpnąsias vietas pralaidumo atžvilgiu įrengiant antrąjį kelią bei krovininių traukinių eismo nukreipimas nuo Vilniaus miesto.

Projektas apėmė sekančius rekonstrukcijos darbus:

- Kyviškių ir Valčiūnų st. išplėtimo darbai,

- antrojo kelio statyba;

- žemės darbai įrengiant naują sankasą ir atstatant esamą;

- viršutinės kelio konstrukcijos darbai,

- signalizacijos sistemos darbai,

- elektros tiekimo ir telekomunikacijų sistemų darbai,

- pralaidų ir tiltų rekonstrukcija bei pritaikymas.

- aplinkosauginių priemonių įrengimas

- pervažų rekonstravimas ir pritaikymas dvikeliam ruožui

Aplinkkelio linijos modernizuojamas ruožas Kyviškės - Valčiūnai yra apytiksliai 24,5 km ilgio, vienkelis neelektrifikuotas su 1520 mm pločio vėže. Projektas prasideda Kyviškių stotyje pikete 0+000 km. Vakarinės stoties dalies modifikacija yra įtraukta į šį projektą. Iešmai Valčiūnų link pakeisti didesnio kryžmėženklio iešmais siekiant padidinti galimą važiavimo greitį iki 80 km/h. Vilniaus aplinkkelyje pilnai įrengtas naujas antrasis kelias. Pikete 11+000km esantis Nemėžio sustojimas išmontuotas. Netoli Valčiūnų stoties, keliai pagrindinėmis linijomis atsišakoja į Vaidotų skirstymo stotį. Čia numatytas dvikelis linijos ruožas su atsišakojančiu trečiu keliu į Valčiūnus. Dėl pakankamai didelio eismo aplinkkelyje numatomas maksimalus traukinių greitis iki 80 km/h. Norint pasiekti tokį greitį, kai kuriuose linijos ruožuose atliktas pertrasavimas padidinant kreivių spindulius bei viso ruožo viršutinės esamo kelio dalies kompleksinis modernizavimas. Per visą ruožą yra 12 pervažų, kurios pritaikytos dvikeliui ruožui. Pastatytos 3 naujos pralaidos, 1 pėsčiųjų viadukas, demontuotos 3 pralaidos, likusios pralaidos (23 vnt) bei tiltai (2 vnt) rekonstruoti pritaikant dviakeliam ruožui. Triukšmo sumažinimui, viso įrengta apie 4,9 km ilgio triukšmo slopinimo sienučių.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimo didinant Vilniaus aplinkkelio pralaidumą.

 

Projektui skirta parama

2011 m. gruodžio 19 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-254 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-011 „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 64.775.555,64 EUR, AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 55.059.222,30 EUR. Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 9.716.333,35 EUR. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2011 m. gruodžio 19 d.. sutartį Nr. 1F-254 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2011 m. gruodžio 2 d., o pabaiga - 2015 m. gruodžio 16 d. iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto įgyvendinimas

2011 m. gruodžio 2 d. pasirašyta statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis su DB International GmbH. 

2011 m. gruodžio 2 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe AB "Kauno tiltai", Trakcija-Tiltra S.A., AB "Panevėžio keliai", UAB "Mitnija", RAB "Belam-Riga"

2011 m. gruodžio 2 d. pasirašyta techninės priežiūros paslaugų sutartis su jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe URS Scott Wilson Ltd. ir UAB „OR Consulting".

Veiklos trukmė 1.030 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios, kuri yra 2011 m. gruodžio 23 d. (pasibaigus vykdymo terminui numatytas 365 kalendorinės dienos defektų šalinimo laikotarpis).

Darbai užbaigti iki finansavimo administravimo sutartyje nustatytos projekto veiklų pabaigos, t.y. 2015-12-16.

Po projekto užbaigimo numatomas didesnis traukinių pralaidumas bei galimos didesnės vežamų krovinių apimtys modernizuotoje linijoje.

 

Atnaujinta 2016-08-30