2014-2020 m. projektai

« Atgal

Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Statinio projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2020 metai

 

Projektas „Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas" skirtas gerinti viešąjį sektorių, socialiniame ir ekonominiame kontekste. Alytus – didžiausias Pietų Lietuvos miestas, esantis šalia Nemuno, apie 65 km į Pietus nuo Kauno ir 108 km į pietvakarius nuo Vilniaus. Šis miestas – tai apskrities, rajono centras. Mieste gyvena virš 56 tūkstančių gyventojų. Pagrindinė ir tuo pačiu svarbiausia susisiekimo arterija yra Naujoji gatvė. Ji yra ypač svarbi vietiniam susisiekimui ir kaip tarptautinė arterija žmonėms vykstantiems į kitas šalis. Vakarinėje gatvės pusėje nuo geležinkelio viaduko gatvė ribojasi su administracine miesto riba ir Alytaus rajono riba. Rytinėje gatvės pusėje yra pėsčiųjų dviračių takas, už jo eilė organizacijų ir įmonių, degalinė. Esami pastatai gerokai nutolę nuo gatvės. Alytaus Naujosios gatvės rekonstrukcija iki miesto ribos yra labai svarbi Alytaus miestui. Tačiau visiškai įgyvendinti Naujosios gatvės rekonstravimo projektą ir užtikrinti intensyvų, bet saugų automobilių, dviračių, pėsčiųjų eismą būtina rekonstruoti Naująją gatvę kertantį geležinkelio viaduką.

Projektas atitinka preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo", 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1. Alytaus viaduko rekonstravimas turės praktinę svarbą visiems tikslinių grupių vartotojams: vietiniams gyventojams, Alytaus miesto gyventojams ir svečiams.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO *projekto vertė bus nustatyta atlikus projektą sudarančių veiklų viešuosius pirkimus.

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Šiuo metu Alytaus miesto kelių infrastruktūra neeliminuoja visų pavojingiausių vietų, kuriose sudaromos avarinės situacijos. Pagrindinė miesto arterija, kuria kiekvieną parą pravažiuoja daugiau kaip 9000 automobilių yra dviejų eismo juostų. Rekonstravus geležinkelio viaduką atsiras galimybė šią gatvę praplėsti iki keturių eismo juostų. Esamas viaduko plotis tarp atramų yra 25 m. ir neatitinka reikalavimų norint įrengti keturių eismo juostų Naująją gatvę iki miesto ribos. Geležinkelio viaduko rekonstravimas sudarys sąlygas užbaigti kompleksinį Naujosios gavės rekonstrukcijos projektą parengtą ir suskirstytą etapais 2010 metais.

 

Projekto tikslai

- Didinti krovinių ir keleivių judrumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą;

- Užtikrinti sklandų ir saugų keleivinio, krovinio, pėsčiųjų ir dviratininkų eismo judrumą;

- Mažinti poveikį aplinkai;

- Didinti transporto patrauklumą keleiviams ir kroviniams.

 

Projektui skirta parama

Projektą numatoma dalinai finansuoti Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, gerinami TEN-T tinklo techniniai parametrai, užtikrinta eismo sauga ir įdiegtos aplinkosauginės priemonės.

 

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2020 m. Projektas apima projektavimo paslaugas, rangos darbus, rangos darbų techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti geležinkelio viaduką, esantį Alytuje Naujojoje gatvėje, jį praplatinant (esamas viaduko plotis tarp atramų 25 m., planuojamas 48 m.) ir pritaikant auto transporto eismui keturiomis eismo juostomis. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=6031342, Y=500379.

 

Atnaujinta 2019-07-10