Diagnostikos centras

Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Diagnostikos centras yra akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" struktūrinis padalinys.

Pagrindinis Diagnostikos centro tikslas – kartu su Geležinkelių infrastruktūros direkcija ir jai pavaldžiais bei kuruojamais bendrovės struktūriniais padaliniais filialais „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra", „Kauno geležinkelių infrastruktūra", „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra" ir „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra" (toliau – Filialai) užtikrinti saugų traukinių eismą Lietuvos geležinkeliais.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • vykdyti Filialų atliekamų kelių, kelio statinių priežiūros darbų kontrolę;
  • tikrinti prižiūrimų kelių, kelio statinių, automatikos, ryšių ir elektros tiekimo įrenginių būklę;
  • rengti kelių remonto, automatikos, ryšių ir elektros tiekimo įrenginių įrengimo bei jų atnaujinimo projektus;
  • teikti direkcijos vadovams Filialų kelių infrastruktūros  veiklos įvertinimo analizes.

Diagnostikos centras pagal AB „Lietuvos geležinkeliai" struktūrą yra pavaldus Geležinkelių infrastruktūros direkcijai. Centrui vadovauja Diagnostikos centro viršininkas. Pagal vykdomas funkcijas Diagnostikos centrą sudaro:

Kelių tyrimo laboratorija


Vykdo Filialų prižiūrimų kelio statinių, sankasos priežiūros kontrolę, sankasos tyrimus, geodezinius darbus bei sudaro pagrindinių stoties kelių išilginius profilius ir stočių mastelines schemas, rengia kelių remonto bei signalizacijos įrenginių pertvarkymo projektus. Laboratoriją sudaro du barai:

  • Projektavimo ir techninės priežiūros baras – atlieka kelio statinių, sankasos priežiūros kontrolę bei defektinių kelio statinių ir sankasos tyrimus, taip pat rengia kelių remonto bei signalizacijos įrenginių pertvarkymo projektus.
  • Geodezijos baras – atlieka geodezinius darbus pagrindinių stoties kelių išilginių profilių ir stočių mastelinių schemų sudarymui bei geodezinius tyrimus projektavimo darbams.

Bėgių techninės priežiūros laboratorija


Kontroliuoja Filialų atliekamų geležinkelio bėgių suvirinimo termitu ir Neardomųjų bandymų barų/punktų darbą. Atlieka Neardomųjų bandymų barų/punktų operatorių mokymą ir atestaciją, ultragarsinių defektoskopų techninę priežiūrą ir remontą.

Kelio geometrijos kontrolės laboratorija


Įvertina geležinkelio bėgių kelio geometrinių parametrų ir statinių artumo gabaritų būklę, vykdo statinių artumo gabaritų priežiūros darbų kontrolę.

Metrologijos laboratorija


Vykdo geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo prietaisų, kelio vežimėlių, bėgių ultragarsinių defektoskopų bei GSM-R bazinių stočių elektromagnetinės spinduliuotės atitikimo Lietuvos  higienos normai metrologinę patikrą.

Elektrotechnikos laboratorija


Vykdo Filialų atliekamų automatikos, ryšių ir elektros tiekimo įrenginių priežiūros darbų kontrolę.

 

Atnaujinta 2014-03-28