AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra"

AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra"  susikūrė 2001 metais, apjungus Vilniaus ir Švenčionėlių geležinkelio kelių ruožus, Vilniaus automatikos ir ryšių ruožą,  Vilniaus elektros tiekimo ruožą, Lentvario kelių remonto stotį bei Vilniaus pastatų ir inžinerinių įrenginių ruožą. Tuo metu filialui buvo patikėta aptarnauti didžiausią (rytinę ir pietinę) Lietuvos geležinkelių infrastruktūros dalį. Ypatingą vaidmenį Lietuvos geležinkelių transporto sektoriuje atlieka IX B tarptautinis tranzitinis geležinkelių transporto koridorius, kuriuo pervežama didžioji dalis visų per Lietuvą vežamų krovinių. Filialas prižiūri, remontuoja 213,7 km IX B koridoriaus geležinkelio kelio.

„Vilniaus geležinkelių infrastruktūra" aptarnauja 7 geležinkelio kryptis: Vilnius – Kena – Valstybinė siena; Vilnius – Vievis; Vilnius – Stasylos – Valstybinė siena; Naujoji Vilnia – Turmantas – Valstybinė siena; Vilnius – Marcinkonys; Kyviškės – Valčiūnai ir Paneriai – Valčiūnai.

Filialo darbas organizuojamas siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir saugų traukinių eismą, tiksliai paskirstant darbo funkcijas filialo struktūriniams vienetams jų kompetencijos ribose:

 • Vilniaus ir Švenčionėlių kelių ruožai vykdo ir kontroliuoja jiems priskirtų barų, Naujosios Vilnios ir Lentvario medžiagų komplektavimo bazių darbą, užtikrina privažiuojamųjų, pagrindinių bei stočių kelių, viršutinės kelio konstrukcijos, kelio įrenginių, iešmų, pervažų, kelio signalinių ženklų ir technikos tinkamą priežiūrą, garantuojančią kelio ir jo įrenginių pajėgumą bei patikimumą;
 • kelio remonto ūkis organizuoja ir užtikrina kelio ir jo įrenginių kapitalinio, profilaktinio bei einamojo remonto darbų vykdymą pagal darbų kokybės reikalavimus;
 • kelio statinių ūkis užtikrina filialui priklausančių kelio statinių (geležinkelių tiltų, viadukų, vandens pralaidų, keleivinių peronų, tunelių ir žemės sankasos) techninę priežiūrą;
 • automatikos ūkis užtikrina filialui priklausančių signalizacijos įrenginių patikimą veikimą, eksploatavimą bei priežiūrą pagal techninių norminių aktų reikalavimus;
 • ryšių ūkis užtikrina filialui priklausančių ryšių, radijo ryšių, riedmenų automatinės kontrolės prietaisų įrenginių patikimą veikimą, eksploatavimą bei priežiūrą;
 • elektros tiekimo ūkis organizuoja, vykdo ir kontroliuoja filialo ribose elektros tiekimo įrenginių techninę priežiūrą ir remontą, garantuoja patikimą jų veikimą, tvarkingą būklę;
 • kontaktinių tinklų ūkis organizuoja, vykdo ir kontroliuoja filialo ribose kontaktinių tinklų elektros tiekimo įrenginių techninę priežiūrą ir remontą, garantuoja patikimą jų veikimą, tvarkingą būklę;
 • energetikos įrenginių priežiūros ūkis užtikrina filialui priklausančiuose pastatuose esančių elektros, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujinių, karšto vandens įrenginių, liftų, eskalatorių, suslėgtojo oro įrangos ir kompresorių techninę priežiūrą;
 • transporto ir mechanizmų ūkis organizuoja, vykdo ir kontroliuoja filiale esančių kelio mašinų, autotransporto, mechanizmų, mažosios mechanizacijos ir įrenginių tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą;
 • pastatų ūkis užtikrina filialui priklausančių pastatų techninę priežiūrą;
 • vandens tiekimo ūkis užtikrina visų filialo prižiūrimų vandentiekio, buitinių, gamybinių, lietaus nuotekų, lauko, pastatų, vidaus tinklų, vandentiekio statinių ir įrenginių tinkamą priežiūrą, garantuoja nenutrūkstamą tinkamos kokybės vandens tiekimą abonentams.

Iš viso filialo darbuotojai aptarnauja 934,4 km geležinkelio kelių, kuriuose yra 1008 iešmai, 133 pervažos, 65 tiltai ir 325 vandens pralaidos bei 126,6 km kontaktinių tinklų.

„Vilniaus geležinkelių infrastruktūroje" yra įdiegtos modernios įvairiausių tipų signalizacijos sistemos, kurios kontroliuoja, valdo ir užtikriną eismo saugumą filialui priskirtose stotyse ir tarpstočiuose. Be to, Vaidotų geležinkelio stotyje yra įrengta šiuolaikiška mikroprocesorinė kalnelio centralizacija bei eksploatuojami naujoviški vagonų stabdymo įrenginiai. Pažymėtina, kad filialas pirmasis pradėjo eksploatuoti kraną KRC 1600, kurio keliamoji galia yra net 160 t.

Filialo varomoji jėga – darbuotojai, todėl filialas orientuotas į visapusišką komandos gerovę bei tobulėjimą. Darbuotojams užtikrinama skaidri darbo atlygio sistema, aiškios karjeros galimybės, daug dėmesio skiriama darbuotojų saugai ir sveikatai, jaunų specialistų integracijai, kvalifikacijos kėlimui ir kultūrinei veiklai. Šiuo metu filiale dirba 1197 darbuotojai, iš kurių 308 darbuotojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Filialas siekia, kad kiekvienas darbuotojas, nepriklausomai nuo jo pareigų, norėtų tapti aukštos kvalifikacijos specialistu, gebančiu savo žiniomis ir iniciatyvumu prisidėti prie filialo vykdomos veiklos tobulinimo, modernizavimo ir iškeltų tikslų įgyvendinimo.

 

Atnaujinta 2014-08-26