Projektas: „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas"

Pirkimas, data: rangos ir techninės priežiūros paslaugų konkursai, 2017 m. III ketv.

Projekto vertė: 48.102.800 EUR (be PVM)

Numatoma darbų ir paslaugų trukmė: 2018 m. I ketv. – 2020 m. IV ketv.

Projekto apimtis: Įrengti 25 kV kontaktinį tinklą 1520 mm pločio vėžės Vilniaus aplinkkelyje nuo Kyviškių iki Panerių(~34 km), rekonstruoti Lentvario traukos pastotę.

Statybą leidžiantys dokumentai: Gauti

Darbų tipas: Konkurso metu rangovams suteikiama galimybė pateikti inovatyvius projektinius siūlymus (korekcijas esamam techniniam projektui).

Techninė specifikacija, skelbimas apie pirkimą: Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ skiltis Naujausi viešųjų pirkimų skelbimai) ir AB „Lietuvos geležinkeliai" tinklapyje (skiltis Skelbimai -> Viešieji pirkimai).

*Raudonas FIDIC - Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) patvirtintos užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos

 

Projektas: Ruožo „Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas"

Pirkimas, data: rangos ir techninės priežiūros paslaugų konkursai, 2017 m. III ketv.

Projekto vertė: 124.109.800 EUR (be PVM)

Numatoma darbų ir paslaugų trukmė: 2018 m. I ketv. – 2020 m. IV ketv.

Projekto apimtis: Įrengti 25 kV kontaktinį tinklą 125 km 1520 mm pločio vėžės geležinkelio ruože Kaišiadorys-Radviliškis, įrengti 4 traukos pastotes. Numatomas traukinių greitis – iki 160 km/h.

Statybą leidžiantys dokumentai: Negauti

Darbų tipas: vadovaujamasi Geltonu FIDIC**.

Techninė specifikacija, skelbimas apie pirkimą: Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ skiltis Naujausi viešųjų pirkimų skelbimai) ir AB „Lietuvos geležinkeliai" tinklapyje (skiltis Skelbimai -> Viešieji pirkimai).

**Geltonas FIDIC – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) patvirtintos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos

 

Projektas: „Ruožo Radviliškis-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas"

Pirkimas, data: projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų konkursas, 2017 m. III ketv.

Projekto vertė: 160.359.500 EUR (be PVM)

Numatoma paslaugų trukmė: 2017 m. IV ketv. – 2018 m. II ketv.

Projekto apimtis: Įrengti 25 kV kontaktinį tinklą 183 km 1520 mm pločio vėžės geležinkelio ruože Radviliškis-Klaipėda, įskaitant Radviliškio st. 3 kelyno prailgintų kelių elektrifikavimą ir Pauosčio kelyno naujų ir prailgintų kelių elektrifikavimą, įrengti 5 traukos pastotes. Numatomas traukinių greitis – iki 160 km/h.

Statybą leidžiantys dokumentai: Negauti

Techninė specifikacija, skelbimas apie pirkimą: Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ skiltis Naujausi viešųjų pirkimų skelbimai) ir AB „Lietuvos geležinkeliai" tinklapyje (skiltis Skelbimai -> Viešieji pirkimai).

 

Projektas: „Žemės išpirkimas 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai"

Pirkimas, data: Žemės išpirkimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos, 2017 m. II - III ketv.

Projekto vertė: 13.083.590,00 EUR (be PVM) (į kainą įskaičiuota atsiskaitymas su žemės sklypų savininkais)

Numatoma paslaugų trukmė: 2017 m. IV ketv. – 2018 m. II ketv.

Projekto apimtis: Vadovaujantis 2017-01-24 įsigaliojusiu LR Vyriausybės nutarimu dėl Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo, parengti žemės išpirkimo visuomenės poreikiams projektą. Visuomenės poreikiams numatoma išpirkti apie 1200 privačios ir 63 valstybinės žemės sklypus (bendras plotas – 1244 ha).

Svarbiausi „Rail Baltica"  reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica" pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu"

LR Seimo 2011 m. balandžio 12 d. ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS ĮGYVENDINANT YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTUS įstatymas

Visuotinio Rail Baltica projekto įgyvendinimas Lietuvoje

Techninė specifikacija, skelbimas apie pirkimą:

2017-04-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) paskelbtos Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos. Skelbimas apie pirkimą bus skelbiamas CVPIS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ skiltis Naujausi viešųjų pirkimų skelbimai) ir AB „Lietuvos geležinkeliai" tinklapyje (skiltis Skelbimai -> Viešieji pirkimai).

Veiklos organizatorius: LR susisiekimo ministerija

Institucija, įgaliota organizuoti viešuosius pirkimus iki sutarties pasirašymo: AB „Lietuvos geležinkeliai"

 

 

 

Atnaujinta 2017-05-30