Kas mes esame

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija yra atsakinga už Lietuvos geležinkelių tinklo infrastruktūrą, saugumą, modernizaciją bei plėtrą. Stengdamiesi užtikrinti geriausias sąlygas keleivių ir krovinių pervežimui, kuriame ir prižiūrime patikimą ir efektyvią infrastruktūrą, pasitelkę daugybę darbuotojų, kurie atsakingai kiekvieną dieną atlieka savo pareigas. Šiuo metu yra eksploatuojami 1767,6 km geležinkelio kelių.

Geležinkelių infrastruktūros modernizavimas ir plėtra yra esminė sėkmingo darbo Europos geležinkelių sistemoje sąlyga. Prioritetas teikiamas geležinkelių infrastruktūros renovacijai ir modernizavimui tarptautiniuose transporto koridoriuose, pagrindinį dėmesį skiriant Lietuvos geležinkelių techninei sąveikai su Europos geležinkeliais užtikrinti, šiuolaikiniams saugos ir aplinkosaugos reikalavimams įgyvendinti, geležinkelio kelių apkrovai ir traukinių važiavimo greičiui didinti, mišriems vežimams skatinti. Siekdami sukurti geresnes sąlygas efektyviam geležinkelių darbui mes plečiame ir modernizuojame geležinkelių infrastruktūrą įsisavindami Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.

Mūsų tikslas yra užtikrinti nenutrūkstamą ir patogų eismą naudojant naujausias ryšio ir signalizacijos technologijas, didinant linijų pralaidumą, traukinių greitį ir leistiną ašies apkrovą, vykdant infrastruktūros modernizavimo projektus, kurie tiesiogiai daro įtaką geležinkelių infrastruktūros tinklo patrauklumui.

 

Atnaujinta 2015-02-23