Kitas techninis tikrinimas ir analizė 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur be PVM / mato vienetas

Aprašymas

1.

Jėgos kabelių patikrinimas spec automobiliu laboratorija

65,16 / val.

Prietaiso pajungimas prie kabelio gyslų, kiekvienos gyslos tarpusavio matavimas, išvadų surašymas ir jų išdavimas. Darbui atlikti reikalingi du darbuotojai.

2.

Įžeminimo varžos matavimas

30,00 / vnt.

Varžos tarp metalo - konstrukcijos ir aplink ją esančio grunto matavimas. Darbui atlikti reikalingas vienas elektromechanikas.

3.

Geležinkelio kelio būklės patikrinimas

40,00 / val.

Geležinkelio kelių ir jų priklausinių matavimai, išilginio kelio profilio/mastelinės schemos sudarymas, statinių artumo gabaritų patikrinimas/ataskaitos sudarymas, kelio geometrinių parametrų patikrinimas/ataskaitos sudarymas.

4.

Traukos riedmenų metinis techninis patikrinimas

42,23 / val.

Variklinių bėgių transporto mašinų (traukos riedmenų (lokomotyvų, dyzelinių ir elektrinių traukinių, bėginių autobusų ir pan.), specialiųjų riedmenų ir t. t.) (toliau – riedmenys) metinis techninis patikrinimas. Pastaba: Apžiūros atliekamos vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2019 m. įsakymu patvirtinto Traukos riedmenų techninės būklės ir suderinamumo su viešąją geležinkelių infrastruktūra tikrinimo organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo reikalavimais. Darbą atlieka komisija (mažiausiai 2 asmenys).

5.

Saugos sistemų KLUB-UP komplekto periodinis patikrinimas

528,61 / vnt.

Saugos sistemos KLUB-UP blokų išorinis apžiūrėjimas, valymas, galiojimo datų ir plombų patikrinimas. Įrenginio patikrinimas, pagal technologinę kortelę, rezultatų surašymas.  Darbą atlieka vienas darbuotojas (vyr., elektromechanikas arba elektromechanikas).

6.

Saugos sistemų KLUB-UP TP-3 priežiūros darbai

55,32 / vnt.

7.

Saugos sistemos KLUB-UP metinės priežiūros darbai

104,50 / vnt.

8.

Elektroninio žemėlapio instaliavimo į saugos sistemą KLUB-U/UP paslauga

36,87 / vnt.

Elektroninio žemėlapio instaliavimas ir jo patikrinimas. Rezultatų surašymas, registravimas.

9.

Radijo stoties RVS-1 komplekto periodinis patikrinimas

74,49 / vnt.

Radijo stoties komplekto veikimo išbandymas. Radijo stoties elektrinių parametrų tikrinimas ir jų atitikties norminei dokumentacijai įvertinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

10.

Saugos sistemų KLUB-UP aparatūros komplekto periodinis patikrinimas

491,72 / vnt.

Saugos sistemos KLUB-UP aparatūros komplekto parametrų atitikimo normoms patikrinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

11.

Geologiniai matavimai

41,51 / val.

Vykdant geležinkelio remonto, statybos, rekonstrukcijos projektavimo darbus bei tiriant kelio geometrinių parametrų nukrypimus atliekami sankasos ir jos pagrindo tyrimai, ataskaitos rengimas.

12.

Geodeziniai kadastriniai matavimai

41.51 / val.

Kadastriniai matavimai tai veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamas daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, sudaroma nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla.

13.

Kelio vėžės pločio matavimo priemonių teisinė metrologinė patikra

27,47 / vnt.

Teisinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Darbą atlieka du darbuotojai.

14.

Kelio kontrolės vežimėlių teisinės metrologinė patikra

115,61 / vnt.

Teisinės ir industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Darbą atlieka du darbuotojai.

15.

Bėgių ultragarsinių defektoskopų akredituotas kalibravimas

77,71 / vnt.

Bėgių ultragarsinių defektoskopų UDS2-RDM-12, UDS2-RDM-33, UDS2-RDM-23, UDS2-RDM-33 C metrologinė kontrolė tiesioginiu matavimo metodu. Šis metodas standartinis ir visuotinai pripažintas. Darbą atlieka du darbuotojai.

16.

GSM-R bazinių stočių elektromagnetinės spinduliuotės parametrų akredituoti matavimai

70,05 / vieno matavimo taškas

Matavimo taško vietos nustatymas; aplinkos sąlygų pradinis įvertinimas; aplinkos sąlygų matuoklio paruošimas darbui; elektromagnetinio lauko matavimų komplekso paruošimas darbui. Temperatūros, slėgio, drėgnumo, oro judėjimo greičio matavimai 1,1 m; 1,5 m; 1,7 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, rodmenų fiksavimas, registravimas kontrolės protokole, sertifikato ataskaitoje, sertifikato parengimas. Elektromagnetinio lauko srauto tankio matavimai  1,1 m; 1,5 m; 1,7 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, rodmenų fiksavimas, registravimas kontrolės protokole, sertifikato ataskaitoje, sertifikato parengimas.

17.

Analoginių multimetrų metrologinis patikrinimas

90,00 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu, blokų tikrinimas, metrologinių parametrų nustatymas. Rezultatų apdorojimas, įforminimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

18.

Skaitmeninių multimetrų metrologinis patikrinimas

103,00 / vnt.

19.

Matavimo kompleksų su PC metrologinis patikrinimas

263,00 / vnt.

20.

Matavimo kompleksų IAPK RTU, PDU motrologinis patikrinimas

263,00 / vnt.

21.

Voltmetrų, ampermetrų, dažnomačių metrologinis patikrinimas

65,00 / vnt.

22.

Balasto varžos matuoklių ISB metrologinis patikrinimas

172,00 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Išėjimo signalo dažnio paklaidos nustatymas, pilnos varžos Z matavimų paklaidos nustatymas, balasto varžos paklaidos nustatymas, rezultatų apiforminimas.

23.

IVP-ALSN metrologinis patikrinimas

368,00 / vnt.

Išorinė apžiūra, prietaiso savikontrolės patikrinimas. Kodinių signalų laiko parametrų matavimas, nustatymas: laisvuose kontaktuose; nuolatinės srovės įtampos impulsų pavidale ir kituose parametruose. Rezultatų apibendrinimas.

24.

Oscilografų (universalių tipų C1-83, 94, 102, 112, 131, FLUKE, METRIX, HPS, PROTEC, GDS 8065, EO-201, DS03202A) metrologinis patikrinimas

95.00 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Atlenkimo koficientas reguliatoriaus ribos nustatymas, spindulio pločio nustatymas ir kiti prietaisų nustatymai, patikrinimai. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

25.

Dažnio generatorių metrologinis patikrinimas

91,00 / vnt.

26.

Srovės matavimo replių AC/DC metrologinis patikrinima

108,00 / vnt.

27.

Megaometrų, įžeminimo matuoklių metrologinis patikrinimas

 

115,00 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Metrologinių parametrų nustatymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka du darbuotojai.

28.

Gretšakių ŠU-01 metrologinis patikrinimas

24,00 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Metrologinių parametrų nustatymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

29.

Varžynų R33, M1, M10, M100 metrologinis patikrinimas

108,00 / vnt.

Apžiūra, parametrų nustatymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas.  Darbą atlieka vienas darbuotojas.

30.

2, 3, 4, 6 tipo iešmo tarpumačių rinkinių metrologinis patikrinimas

26,00 / vnt.

31.

UKRUP metrologinis patikrinimas

68,00 / vnt.

32.

Akumuliatorių matuoklių metrologinis patikrinimas

39,00 / vnt.

33.

Linijos testerių LT2000 metrologinis patikrinimas

58,00 / vnt.

34.

Įtampos indikatorių, voltmetrų metrologinis patikrinimas

32,00 / vnt.

35.

Rulečių metrologinis patikrinimas

51,00 / vnt.

36.

Slankmačių metrologinis patikrinimas

34,00 / vnt.

37.

CUP, ROBEL, PŠ – 1520, ST tipo kelmačio šablonų metrologinis patikinimas

70,77 / vnt.

Apžiūra, išbandymas. Atstumo skalės paklaidos įvertinimas, bėgių aukščių skirtumo skalės paklaidos įvertinimas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka du darbuotojai.

38.

Geležinkelių eismo įvykių padarinių likvidavimas

Paslaugos antkainis

Geležinkelių eismo įvykių padarinių likvidavimas.

12,17 %

39.

Saugos sistemų TSKBM aparatūros komplekto periodinis patikrinimas

24,59 / vnt.

Saugos sistemos TSKBM aparatūros komplekto parametrų atitikimo normoms patikrinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

40.

Radijo stočių RVS-1 bloko BARS remonto paslauga

306,59 / vnt.

Neveikiančios radijo stoties sugedusio bloko nustatymas, sugedusio bloko remontas, suremontuotos radijo stoties veikimo išbandymas. Radijo stoties elektrinių parametrų tikrinimas ir jų atitikties norminei dokumentacijai įvertinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

41.

Radijo stočių elektroninio elektrinių parametrų patikrinimo paslauga

53,35 / vnt.

Radijo stoties veikimo išbandymas. Radijo stoties elektrinių parametrų tikrinimas ir jų atitikties norminei dokumentacijai įvertinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

42.

Saugos sistemų KLUB-U elektroninio žemėlapio sudarymo paslauga

43,51 / km

Saugos sistemų KLUB-U elektroninio žemėlapio sudarymas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

43.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BIL remonto paslauga

295,03 / vnt.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BIL gedimo pašalinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

44.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BKR remonto paslauga

319,43 / vnt.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BKR gedimo pašalinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

45.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BEL-U remonto paslauga

399,52 / vnt.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BEL-U gedimo pašalinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

46.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BR remonto paslauga

208,98 / vnt.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BR gedimo pašalinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

      47.

Radijo stočių RVS-1 maitinimo bloko remonto paslauga

99,08 / vnt.

Pirminė radijo stoties maitinimo bloko diagnostika; bloko išardymas remontui; remontas; bloko surinkimas ir patikrinimas; rezultatų apibendrinimas, registravimas.

48.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BSI remonto paslauga

173,33 / vnt.

Saugos sistemų KLUB-U aparatūros bloko BSI gedimo pašalinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

49.

Saugos sistemų KLUB-U greičio daviklio patikrinimo paslauga

116,12 / vnt.

Saugos sistemos KLUB-U greičio daviklio parametrų atitikimo normoms patikrinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

50.

Duomenų bazės programai SUD sudarymo paslauga

37,62 / km

Elektroninio žemėlapio paruošimas, jo perkėlimas į programą "SUD", ruožų sukėlimas, maršrutų sudarymas.

51.

Lipdukų suvirintoms sandūroms ženklinti pagaminimas

6,16 / 1 lapas

Diagnostikos departamentas organizuoja naujų suvirintojų termitu mokymą bei kasmetinį žinių patikrinimą. Kiekvienas suvirintojas termitu atlikus suvirinimą turi paženklinti sandūra nustatytos formos su asmeniniu kodu lipduku. Diagnostikos departamentas atlieka tokiu lipdukų suvirintoms sandūros gamybą. Pastaba: Siūlome užsakyti vieno A4 formato lipdukų lapo pagaminimą, nes mažiausias  užsakomas kiekis yra 140 vnt. ant vieno A4 lapo formato.

52.

KLUB-U komplekto demontavimas, montavimas ir plombavimas lokomotyve ER apimtyje

76,93 / vnt.

 

53.

Aparatūros KLUB-U elektroninio slėgio matuoklio patikra

131,16 / vnt.

 

54.

Aparatūros KLUB-U, KLUB-UP elektroninio greičio matuoklio patikra

131,16 / vnt.

 

55.

ALS komplektų demontavimas ir montavimas lokomotyve ER darbai

17,27 / vnt.

 

56.

ALS filtro FL-25/75M ir kondensatorių bloko demontavimas ir montavimas lokomotyve ER apimtyje

29,60 / vnt.

 

57.

GSM-R radijo stoties periodinė parametrų patikra

30,59 / vnt.

GSM-R radijo stoties paruošimas patikrai (SIM kortelės keitimas, maitinimo pajungimas, simuliatoriaus Wiltek-420R pajungimas prie radijo stoties, kompiuterio pajungimas); parametrų patikra. Rezultatų fiksavimas duomenų bazėje, žymėjimas, protokolo spausdinimas, paruošimas gražinimui į eksploataciją.

58.

Radijo stočių GSM-R bloko MTRS demontavimas ir montavimas lokomotyve ER apimtyje

29,60 / vnt.

 

59.

Radijo stočių RVS-1 blokų demontavimas ir montavimas lokomotyve ER apimtyje

46,12 / vnt.

 

60.

Radijo stočių RK-1B blokų demontavimas ir montavimas lokomotyve ER apimtyje

23,44 / vnt.

 

61.

Radijo stočių RK-1B maitinimo bloko remontas

123,27 / vnt.

 

62.

Radijo stočių RK-1B blokų remontas

306,17 / vnt.

Neveikiančios radijo stoties sugedusio bloko nustatymas, sugedusio bloko remontas, suremontuotos radijo stoties veikimo išbandymas. Radijo stoties elektrinių parametrų tikrinimas ir jų atitikties norminei dokumentacijai įvertinimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

63.

Radijo stočių RK-1B funkcionalumo patikrinimas

18,52 / vnt.

 

64.

Radijo stoties RK-1B komplekto periodinis patikrinimas

70,03 / vnt.

 

65.

Radijo stočių RK-1B blokų elektrinių parametrų patikrinimas

52,78 / vnt.

 

66.

Radijo stočių RK-1B blokų maitinimo šaltinio patikrinimas

20,73 / vnt.

 

67.

Kelio geometrijos parametrų patikrinimo kelmačiu EM 140 paslauga

382.50 / val.

 

Vyriausiasis specialistas: Rolandas Dulinskas mob.tel.: +370 69483907, el.paštas: [email protected]

 

Atnaujinta 2019-08-05