Krovinių vežimo koridoriai Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos reglamentą (EU) 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo įgyvendinimo, AB „Lietuvos geležinkeliai" dalyvauja projekto „Krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra" kūrimas ir jo tolimesnė plėtra siekiant gerinti tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sąlygas" Nr. 2014-EU-TM-0217-S veikloje kartu su Lenkijos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos ir Čekijos infrastruktūros valdytojais.

Kasmet vyksta reguliarūs Krovinių vežimo koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra" Steigimo koordinacinės darbo grupės, Administracinės valdybos, Vykdomosios valdybos ir kitų koridoriaus darbo grupių posėdžiai. Vykdomosios koridoriaus valdybos posėdžiuose dalyvauja ir šalių narių transporto ministerijų atstovai.

Du kartus per metus vyksta susitikimai su krovinių terminalų ir geležinkelio įmonių (vežėjų) patariamosiomis grupėmis.

Krovinių vežimo koridorius Nr. 8 „Šiaurės jūra – Baltijos Jūra" apima pagrindinius Europos tranzito centrus, tokius kaip Antverpenas (Belgija), Roterdamas (Olandija), Bremerhafenas, Achenas, Hamas, Hanoveris, Berlynas (Vokietija), Poznane ir Varšuva (Lenkija), Kaunas (Lietuva).

„Šiaurės jūra – Baltijos jūra" krovinių vežimo geležinkeliais koridorius skaičiais:

-  3280 km pagrindinių linijų;

-  2384 km aplinkkelio linijų;

-  441 km jungiamųjų linijų;

-  171 terminalas;

-  6 jūrų uostai.

Koridorius projekto veiklos pradžia - 2015 metų lapkričio 10 diena.

Koridoriaus metinis pranešimas 2016: http://rfc8.eu/news/rfc-north-sea-baltic-annual-report-2016-3/

 

Daugiau informacijos apie projektą internetinėje svetainėje adresu http://rfc8.eu/