AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos ES paramos lėšomis vykdomi (numatomi vykdyti) projektai

 

Eil.Nr.

Projektai už kurių įgyvendinimą atsakinga AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija

Projekto trukmė (įgyvendinimo pradžia ir pabaiga)

Iš viso:

Iš viso EITP (ang. CEF) projektai:

1.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Lenkijos-Lietuvos v.s iki Kauno:

2017-2020

1.1.

Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas

2018-2021
1.2. Esamo geležinkelio ruožo "Jiesia - Rokai" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2016-2018

1.3.

Esamo geležinkelio ruožo "Rokai-Palemonas" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2019-2022

1.4.

Esamo geležinkelio ruožo "Kaunas-Palemonas" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2018-2021

1.5.

Viešinimo paslaugos

2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos v.s:

2017-2020

2.1.

Žemės išpirkimas 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai

2017-2020

2.2.

Archeologinių ir kultūros paveldo objektų studija (Kaunas-LV)

2019-2020

2.3.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statybos projektavimas*

2018-2021

2.4.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statyba ruože Palemonas-Kalnėnai*

2019-2022

2.5

Dvikelio 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio sankasos statyba ruože „Kaunas (Palemonas) – Panevėžys – Latvijos ir Lietuvos valstybių siena*

2019-2021

2.6

Viešinimo paslaugos

2018-2021

2.7

Infrastruktūros priežiūros depo techninės dokumentacijos (galimybių studija, PAV, teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas) parengimas

2018-2022

2.8

Naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože "Kaunas - LT/LV v.s." statyba (III etapas, 7,5 km geležinkelio linijos sankasa (57,9 - 65,4 km), įrengiant reikalingus inžinerinius statinius, pastatant Neries tiltą, įrengiant jungiamuosius kelius)*

2018-2024

Iš viso Sanglaudos fondo projektai:

3.

Ruožo Kena-N.Vilnia elektrifikavimas

2014-2018

4.

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė

2015-2019

5.

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba

2016-2019

6.

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

2018-2023

7.

Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas

8.

Ruožo Radviliškis-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

9.

Antrojo kelio statyba ruože Plungė-Šateikiai

2019-2021

10.

Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai

2019-2021

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai:

11.

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas

2018-2022

12.

Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas

2018-2020

13.

Vilnius-Klaipėda geležinkelio linijos prioritetinių pervažų modernizavimas

2019-2020

14.

Valčiūnų geležinkelio stoties 21+848 km pervažos signalizacijos įrenginių modernizavimas ir saugos sistemų įrengimas

2018-2020

15.

Skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtų Baisogala-Gimbogala 168+756 km ir Šateikiai-Kūlupėnai 335+403 km pervažose įrengimas

2019-2021

16.

Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankymui

2018-2020

 

* Darbai 1435 mm pločio vėžės Rail Baltica projekto ruože Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena bus pradėti užbaigus su žemės paėmimu visuomenės poreikiams susijusias veiklas (2.1. punktas).

 

 

Atnaujinta 2019-06-17