Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto trukmė (pradžia ir pabaiga)

Projekto vertė, Eur
 be PVM

Iš viso:

653.527.457,55

Iš viso EITP (ang. CEF) projektai:

273.212.400

1.

ERTMS ir susijusių sistemų diegimas Rail Baltica linijos ruože Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena – Kaunas

2016-2020

 

85.757.800

2. Projekto Rail Baltica geležinkelio linijos ruožo Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena – Kaunas infrastruktūros pritaikymas eismo kodui P2/F1 2016-2020 11.255.300

3.

1435 mm pločio geležinkelio kelio ir jo infrastruktūros objektų statyba ruože Kaunas - v.s. su Latvija 2016-2020 176.199.300

Iš viso Sanglaudos fondo projektai:

345.511.057,11

4.

Ruožo Kena – N. Vilnia elektrifikavimas

 

2014-2017

26.789.048.98

5.

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

2014-2019

50.533.559

6.

Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas

2016-2020

85.861.000

7.

Šiauliai-Radviliškis atkarpos modernizacija ir elektrifikacija. I etapas

2016-2020

48.744.388

8.

Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija

2016-2019

48.948.200.95

9.

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė

2015-2019

51.837.000

10.

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba

2016-2019

33.455.003

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai: 34.804.000
11. Triukšmą mažinančių priemonių geležinkeliuose įrengimas ir naujos technikos įsigijimas Rail Baltica linijoms aptarnauti  2017-2020 34.804.000

 

 

Atnaujinta 2016-08-05