AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos vykdomi projektai

Aktuali informacija tiekėjams:

·        2017 m. III ketv. numatoma paskelbti projekto „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" rangos ir techninės priežiūros paslaugų konkursus (daugiau informacijos rasite čia);

·        2017 m. III ketv. numatoma paskelbti projekto „Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas" rangos, techninės priežiūros paslaugų konkursus (daugiau informacijos rasite čia) ir projekto „Ruožo Radviliškis-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas" projektinių pasiūlymo parengimo paslaugų konkursą (daugiau informacijos rasite čia);

·        Daugiau informacijos apie planuojamus viešuosius pirkimus (rasite čia);

Eil.Nr.

Projektai už kurių įgyvendinimą atsakinga AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija

Projekto trukmė (įgyvendinimo pradžia ir pabaiga)

Projekto vertė, Eur
 be PVM

Iš viso:

752.556.385,96

Iš viso EITP (ang. CEF) projektai:

255.661.517

1.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Lenkijos-Lietuvos v.s iki Kauno:

2017-2020

76.786.358

1.1.

Geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena– Marijampolė–Kazlų Rūda-Kaunas elektrifikavimas. Projektavimas*

2018-2020

3.000.966

1.2.

Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas*

2017-2019

1.313.000

1.3.

Galimybių studijos „1435 mm pločio vėžės geležinkelio infrastruktūros PL/LT siena - Kaunas pritaikymas traukinių eismui P2, F1" parengimas

2017

650.000

1.4.

Antro lygio ERTMS 2.3.0d ar aukštesnės versijos diegimas Rail Baltica linijos ruože LT/PL valstybių siena – Kaunas*

2018-2020

15.080.000

1.5.

Signalizacijos ir eismo valdymo bei susijusių sistemų diegimas 1435 mm vėžės geležinkelio ruože nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno*

2018-2020

56.742.392

2.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos v.s:

2017-2020

178.875.159

2.1.

Žemės išpirkimas 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai

2017-2018

13.083.590

2.2.

Archeologinių ir kultūros paveldo objektų studija (Kaunas-LV)

2017-2019

865.440

2.3.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statybos projektavimas**

2018-2019

14.815.314

2.4.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statyba ruože Palemonas-Kalnėnai**

2019-2020

13.315.815

2.5

Dvikelio 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio sankasos statyba ruože „Kaunas (Palemonas) – Panevėžys – Latvijos ir Lietuvos valstybių siena**

2019-2020

131.190.000

2.6.

Projekto administravimas ir valdymas, techninė priežiūra, komunikacija ir viešieji ryšiai

2017-2020

5.605.000

Iš viso Sanglaudos fondo projektai:

472.894.868.96

3.

Ruožo Kena – N. Vilnia elektrifikavimas

2014-2018

26.766.234,11

4.

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė

2015-2019

51.837.019,52

5.

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba

2016-2019

28.892.215,33

6.

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

2014-2021

48.102.800

7.

Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas

2017-2021

124.109.800

8.

Ruožo Radviliškis-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas***

2018-2021

160.359.500

9.

Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija***

2019-2021

32.827.300

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai:

24.000.000

10.

Triukšmą mažinančių priemonių geležinkeliuose įrengimas

2017-2020

24.000.000

 

*- už 1.3. nurodytos galimybių studijos parengimą atsakinga RB Rail AS. Studija turi pateikti išvadą dėl esamos geležinkelio linijos PL/LT - Kaunas modernizavimo galimybių siekiant pritaikyti visuotinio Rail Baltica projekto linijai keliamus techninius parametrus, o jos rezultatai gali įtakoti kitų numatomų vykdyti projektų eigą.

**- darbai 1435 mm pločio vėžės Rail Baltica projekto ruože Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena bus pradėti užbaigus su žemės paėmimu visuomenės poreikiams susijusias veiklas (2.1. punktas).

***- projektų įgyvendinimas numatomas gavus papildomas ES struktūrinės paramos finansavimo lėšas.

 

 

Atnaujinta 2017-06-06