AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos ES paramos lėšomis vykdomi projektai

 

Eil.Nr.

Projektai už kurių įgyvendinimą atsakinga AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija

Projekto trukmė (įgyvendinimo pradžia ir pabaiga)

Projekto vertė, Eur
 be PVM

Iš viso:

631.553.986

Iš viso EITP (ang. CEF) projektai:

255.661.517

1.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Lenkijos-Lietuvos v.s iki Kauno:

2017-2020

76.786.358

1.1.

Geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena– Marijampolė–Kazlų Rūda-Kaunas elektrifikavimas. Projektavimas*

2018-2020

3.000.966

1.2.

Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas*

2018-2019

1.313.000

1.3.

Galimybių studijos „1435 mm pločio vėžės geležinkelio infrastruktūros PL/LT siena - Kaunas pritaikymas traukinių eismui P2, F1" parengimas

2017

650.000

1.4.

Antro lygio ERTMS 2.3.0d ar aukštesnės versijos diegimas Rail Baltica linijos ruože LT/PL valstybių siena – Kaunas*

2018-2020

15.080.000

1.5.

Signalizacijos ir eismo valdymo bei susijusių sistemų diegimas 1435 mm vėžės geležinkelio ruože nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno*

2018-2020

56.742.392

2.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos v.s:

2017-2020

173.272.159

2.1.

Žemės išpirkimas 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai

2017-2018

13.085.590

2.2.

Archeologinių ir kultūros paveldo objektų studija (Kaunas-LV)

2018-2019

865.440

2.3.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statybos projektavimas**

2018-2019

14.815.314

2.4.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statyba ruože Palemonas-Kalnėnai**

2019-2020

13.315.815

2.5

Dvikelio 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio sankasos statyba ruože „Kaunas (Palemonas) – Panevėžys – Latvijos ir Lietuvos valstybių siena**

2019-2020

131.190.000

Iš viso Sanglaudos fondo projektai:

357.495.469

3.

Ruožo Kena – N. Vilnia elektrifikavimas

2014-2018

26.766.234,11

4.

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė

2015-2019

51.837.019,52

5.

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba

2016-2019

28.892.215,33

6.

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

2018-2022

250.000.000

7.

Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas

8.

Ruožo Radviliškis-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai:

24.000.000

9.

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas

2018-2020

24.000.000

 

*- už 1.3. nurodytos galimybių studijos parengimą atsakinga RB Rail AS. Studija turi pateikti išvadą dėl esamos geležinkelio linijos PL/LT - Kaunas modernizavimo galimybių siekiant pritaikyti visuotinio Rail Baltica projekto linijai keliamus techninius parametrus, o jos rezultatai gali įtakoti kitų numatomų vykdyti projektų eigą.

**- darbai 1435 mm pločio vėžės Rail Baltica projekto ruože Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena bus pradėti užbaigus su žemės paėmimu visuomenės poreikiams susijusias veiklas (2.1. punktas).

Informacija potencialiems tiekėjams ir rinkos dalyviams apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus pateikiama ČIA.

 

Atnaujinta 2017-11-15