Privažiuojamųjų kelių ir iešmų apžiūra

Eil.     nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Kaina, EUR (be PVM)

Paslaugos aprašymas

1.

Privažiuojamųjų kelių apžiūra

Eur/100m/

mėn.

8,31

Apžiūros metu vizualiai patikrinama bėgių, pabėgių, sąvaržų, bėgių sandūrų, balasto, sankasos, kitų kelio statinių bei įrenginių būklė, atliekami kelio, bei iešmų vėžės pločio ir bėgių padėties pagal lygį, iešmų griovelių ir kitų techninių parametrų matavimai, įvertinami statinių artumo gabarito parametrai.  Atlikus apžiūrą surašomas apžiūros aktas. Darbą atlieka vienas darbuotojas. 100 metrų privažiuojamojo kelio apžiūros paslaugos atlikimo laiko trukmė – 21 min.

2.

Iešmų apžiūra

Eur/vnt/mėn

10,39

Paslaugą sudaro: Vizuali iešmo apžiūra (iešmo pabėgių, metalinių konstrukcijų ir kt.). Matavimai šablonu (vėžės, griovelių ir kt.).Iešmo ordinačių matavimai. Nuodylų matavimai (bėgių, smailių ir kt.).Tvirtinimo detalių tikrinimas plaktuku. Baigiamieji darbai – apžiūros rezultatų įforminimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas. 1 iešmo apžiūros paslaugos atlikimo laiko trukmė – 28 min.

 

Vyriausiasis specialistas: Erikas Jankovskis tel.: 8 (5)2693820; mob.tel.: +370 (602)62656, el.paštas: [email protected]

 

Atnaujinta 2019-06-17