Pažymėtas internetinis turinys nebegalioja.

Archyvas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB Lietuvos geležinkeliai
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Projektas „Geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena – Marijampolė – Kazlų Rūda – Kaunas (Jiesia – Rokai – Palemonas, Kaunas – Palemonas) elektrifikavimas. Projektavimas"
Projekto veiklos:
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis:

 

INFORMACIJA apie geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena-Marijampolė-Kazlų Rūda-Kaunas (Jiesia-Rokai-Palemonas, Kaunas-Palemonas) elektrifikavimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, tel. (85) 269 2058, faks. (85)2692038, el. p. lgkanc@litrail.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena-Marijampolė-KazlųRūda-Kaunas (Jiesia-Rokai-Palemonas, Kaunas-Palemonas) elektrifikavimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Alytaus apskr., Lazdijų r. sav. (Šeštokų sen., Būdviečio sen.); Marijampolės apskr., Kalvarijos sav. (Kalvarijos sen., Sangrūdos sen.), Marijampolės sav. (Sasnavos sen., Marijampolės sen., Narto sen., Liudvinavo sen.), Kazlų Rūdos sav. (Kazlų Rūdos sen.); Kauno apskr., Prienų r. sav. (Veiverių sen.), Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių sen., Rokų sen.), Kauno m. sav. (Petrašiūnų sen., Gričiupio sen., Šančių sen., Alektsoto sen., Panemunės sen.).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra 2016-05-10 raštu Nr.(28.1)-A4-4889 priėmė atrankos išvadą: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, tel. (85) 269 2058, terminas – 20 d. d. nuo šio skelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT09311 Vilnius, tel. 87 0662008, terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūroje aukščiau nurodytu adresu; pas dokumentų rengėją - UAB „Geležinkelio projektavimas", Iešmininkų g. 17A, 02151 Vilnius, tel. (8 5) 2122712, info@gelpro.lt, terminas – 10 d. d. nuo šio skelbimo.

Skelbimo data: 2016-05-19

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Almantas Bakutis

Tel.:+370 (5) 269 2307,

a.bakutis@litrail.lt

Veiksmų programa: ;

Prioritetas: ;

Uždavinys: ;

Priemonė: .

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

 

Atnaujinta 2016-06-07