Ryšių paslaugos

Bendrasis pagalbos numeris ir Informacijos numeris

Iš AB „Lietuvos geležinkeliai" fiksuoto ryšio tinklo yra pasiekiami šie trumpieji numeriai:

Bendrasis pagalbos numeris 112

Informacijos numeris 118

Ryšių paslaugų teikimo galimybės apribotos bendrovės telekomunikacijų tinklo pajėgumais – paslaugoms teikti naudojami tik pertekliniai, bendrovės technologinėms reikmėms šiuo metu nenaudojami pajėgumai.

Kontaktinis asmuo: AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Automatikos, ryšių ir elektros tiekimo skyriaus Ryšių sektoriaus vyriausioji vadybininkė Ala Makarevič tel. 2692295, el.p. a.makarevic@litrail.lt

 

Atnaujinta 2016-08-02