Techninės informacijos centras


Istorija

Apžvelgiant Techninės informacijos centro veiklos raidą galima išskirti keletą laikotarpių:

  • 1944–1963 m. Kelių mokslinės techninės bibliotekos gyvavimo laikotarpis;
  • 1963–1991 m. „Lietuvos geležinkelių" Kelių mokslinė techninė biblioteka priklauso Pabaltijo geležinkeliams;
  • 1992–2000 m. Technikos bibliotekos gyvavimo laikotarpis;
  • 2001–2008 m. Techninės informacijos ir dokumentacijos centro gyvavimo laikotarpis;
  • Nuo 2009 m. iki dabar  Techninės informacijos centro gyvavimo laikotarpis.

 

Tikslas

Centro veiklos tikslas – užtikrinti geležinkelių transporto sistemos techninės informacijos ir dokumentacijos rinkimą, kaupimą, apdorojimą, analizę, vykdyti informacinį ir abonentų aptarnavimą.

 

Uždaviniai

Aprūpinti vartotojus informaciniais ištekliais, diegti naujas informacijos ir komunikacijos technologijas.

 

Veikla

Techninės informacijos centre komplektuojami, tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių geležinkelių srities dokumentai: knygos, norminiai dokumentai, standartai, taisyklės, instrukcijos, pramoniniai katalogai, periodiniai leidiniai. Naudojantis turimais techniniais dokumentais kuriama informacinė duomenų bazė. Nuo 2016 m. kovo mėn. dokumentai komplektuojami, kataloguojami ir jų apskaita tvarkoma naudojant LIBIS programą. Veikia elektroninis vartotojų katalogas. 2016 m. fondą sudaro 11 855 fiziniai vienetai, 7 556 pavadinimų leidiniai; yra registruoti 466 vartotojai.

Techninės informacijos centras aptarnauja AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojus, Susisiekimo ministerijos ir mokslo įstaigų, rengiančių geležinkelių transporto specialistus, darbuotojus bei šių mokyklų studentus. Centro darbuotojai teikia informaciją ir kvalifikuotai konsultuoja žodžiu, raštu, telefonu, (faksu), elektroniniu paštu. Prireikus užsakomi būtini Lietuvos standartizacijos departamento leidiniai. Kasmet atnaujinama literatūra. Naudojantis tarpbibliotekiniu abonementu (TBA) užsakomi kitų Lietuvos bibliotekų fondų leidiniai. Techninės informacijos centras dalyvauja OSŽD veikloje techninės informacijos klausimais ir keičiasi informacija su kitų šalių geležinkelių techninės informacijos centrais.

 

Kontaktai

Techninės informacijos centras

AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra"

Mindaugo g. 12, Vilnius, LT-03603

tel.: (8 5) 269 2064, (8 5) 269 3620, faks.: (8 5) 269 2289

el. paštas: biblioteka@litrail.lt
 

Atnaujinta 2016-03-16