Viešosios infrastruktūros valdytojo paslaugos

Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra imokų tarifai 2018-2019 m.
2017-2018 m.
2016-2017 m.
2015-2016 m.
2014-2015 m.
2013-2014 m.
2012-2013 m.
2011-2012 m. (pakeitimas)
2010-2011 m. (pakeitimas)
2009-2010 m.
2008-2009 m.
Rinliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra dinamika 2010-2016 m.
Laisvi ir rezerviniai viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai
Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimąsi Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra nustatymo taisykles
Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės
Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turinio reikalavimai


Šaltinis: http://www.vgi.lt/lt/veikla/naudojimasis-geleinkeli-infrastruktra

 

Atnaujinta 2019-05-07