Viešosios infrastruktūros valdytojo paslaugos

Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra imokų tarifai

 

2015-2016 m.

2014-2015 m.
2013-2014 m.
2012-2013 m.
2011-2012 m. (pakeitimas)
2010-2011 m. (pakeitimas)
2009-2010 m.
2008-2009 m.

Užmokesčio dydis už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas papildomas paslaugas 2012-2013 m.
2011-2012 m. (pakeitimas)
2010-2011 m. (pakeitimas)
2009-2010 m.
2008-2009 m.
Rinliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra dinamika  2010-2015 m.
Laisvi ir rezerviniai viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai
Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimąsi Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra nustatymo taisykles

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisykles

Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turinio reikalavimai


Šaltinis: http://www.vgi.lt/lt/veikla/naudojimasis-geleinkeli-infrastruktra

 

Atnaujinta 2015-11-16